Antinükleer Antikorlar, Antinötrofilik Sitoplazmik Antikorlar ve Klinik Kullanımları


Kategori: Romatolojide Laboratuvar
Etiketler:

Hazırlayanlar

Öğrenim Hedefi:
  1. Anti nükleer antikor (ANA) kavramının, kısa tarihçesinin ve bu antikorlara nasıl bakıldığının gözden geçirilmesi,
  2. ANA pozitifliği yapan başlıca otoantikorların ve farklı ANA tiplerinin ne anlama geldiğinin anlaşılması
  3. DFS70 otoantikor pozitifliğinin ne anlama geldiğinin bilinmesi
  4. Anti Nötrofilik Sitoplazmik Antikor (ANCA)?ların tanımı, kısa tarihçesi, hedef otoantijenleri ve saptama yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi
  5. ANCA testlerinin hangi klinik durumlarda istenmesi gerektiğinin ve farklı ANCA tiplerinin ne anlama geldiğinin ve pozitif ANCA test sonuçlarının nasıl yorumlanacağının öğrenilmesi

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız