Ankilozan Spondilit Epidemiyoloji Patogenez ve Klinik


Kategori: Spondiloartritler
Etiketler:

Hazırlayanlar

Öğrenim Hedefi:
Bu e-romatoloji eğitimi; romatoloji yan dal uzmanlık öğrencilerinin spondiloartrit grubu hastalıkların prototipi olan ankilozan spondilitin epidemiyolojisi, patoloji ve patogenezi ile klinik bulguları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

İçerik:
 1. Spondiloartrit (SpA) kavramı
 2. Epidemiyolojide temel kavramlar
  1. Ankilozan spondilit ve aksiyal spondiloartrit için olgu tanımlamaları ;
   1. 1961 Roma ankilozan spondilit sınıflama kriterleri
   2. 1966 New York ankilozan spondilit sınıflama kriterleri
   3. 1884 midifiye New York ankilozan spondilit sınıflama kriterleri
   4. 2009 ASAS aksiyal SpA kriterleri
 3. Çeşitli coğrafi bölgeler ve etnik gruplarda ankilozan spondilit prevalans ve insidans değerleri ve karşılaştırılabilirliği
 4. Ankilozan spondilit patogenezinde rol oynayan faktörler
  1. Hastalık patolojisinde görev alan başlıca aktörler
  2. Genetik yatkınlık faktörleri 
   1. HLA-B27
   2. HLA-B27 dışı MHC genleri
   3. Non-MHC yatkınlık faktörleri
 5. Ankilozan Spondilit kliniği
  1. İskelet tutulumuna ilişkin bulgular
   1. İnflamatuvar bel ağrısı kavramı
  2. İskelet dışı tutulumlar ve kliniğe yansımaları

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız