Ailevi Akdeniz Ateşinin Tedavisi


Kategori: Otoinflamatuvar Hastalıklar
Etiketler:

Hazırlayanlar

Öğrenim Hedefi:
 • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tanımı ve klinik özellikleri
 • FMF tedavisinde hedefler
 • Standard tedavi
 • Kolşisin farmakokinetiği
 • Kolşisin yan etkileri ve toksisitesi
 • Kolşisin kullanımında pratik sorunlar
 • Kolşisin yanıtı
 • Kolşisin direnci
 • Kolşisine dirençli FMF hastalarına yaklaşım
 • Atakları önleyici yaklaşımlar
 • Atak tedavisi
 • Kolşisine yanıt vermeyen atak dışı FMF bulgularının tedavisi
 • FMF amiloidozuna yaklaşım
 • FMF tedavisinde pratik öneriler
 • Prognoz, korunma, izleme

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız