Romatolojide Manyetik Rezonans Görüntüleme


Kategori: Radyolojide Manyetik Rezonans Görüntüleme
Etiketler: MRG, manyetik rezonans görüntüleme, romatizmal hastalıklar, prognoz tayini

Hazırlayanlar

Öğrenim Hedefi:
Bu e-romatoloji eğitimi; yan dal uzmanlık öğrencilerinin manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) kısa fizik prensiplerini; normal ve patolojik dokuların sinyal intensite özelliklerini anlayabilmelerini sağlamak ve ayrıca romatizmal hastalıkların tanısında, prognoz tayininde ve tedavi takibinde MR?ın rolünü kavrayabilmelerini sağlamak.

İçerik:
  1. MRG?de normal ve patolojik doku sinyal özellikleri
  2. Romatizmal eklem patolojilerinde MRG
  3. Romatizmal yumuşak doku patolojilerinde MRG
  4. Romatolojik hastalıklarda MRG?de tedavi yanıtı ve prognoz tayini

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız