Hastalık Aktivite ve Sağlık Göstergeleri


Öğrenim Hedefi:
Bu eğitimde romatoloji pratiğinde en fazla kullanılan hastalık değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik:
1- Romatoid artrit(RA) hastalık değerlendirmesi hedefleri
2- RA hastalık değerlendirmesinde kullanılan biyolojik markırlar, hasta sorgulama ölçütleri, kompozit ölçütler
3- Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalık değerlendirme hedefleri
4- SLE hastalık değerlendirmesinde geliştirilmiş hasar ölçütleri
5- Ankilozan Spondilit (AS) hastalık değerlendirme hedefleri
6- As hastalık değerlendirmesinde kullanılan ölçütler

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız