Romatolojide Eklem Aspirasyonu ve Lokal EnjeksiyonlarEtiketler:

Hazırlayanlar

Önyazı:

Değerli Meslektaşlarım

Romatoloji pratiğinde eklem aspirasyonu, sinoviyal sıvı analizi, eklem ve eklem çevresi injeksiyonlar romatolojik hastalıkların hem tanı hem de tedavisinde çok değerli yöntemlerdir. Romatoloji uzmanları öykü, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik yöntemlerin yanı sıra tanı amacıyla sıklıkla eklem aspirasyonlarına gereksinim duyarlar. Romatolojik hastalıkların tanısında özellikle hem akut hem de kronik monoartritli hastaya yaklaşımda eklem aspirasyonu ve sinoviyal sıvı analizi önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle akut monoartritli hastalarda septik artrit ve kristal artritlerin tanısında önemlidir. Romatolojinin miyokart infarktüsü olarak kabul edilen septik artrit mortalite ve morbiditesi yüksek acil medikal bir problemdir. Septik artritin tanısında sinoviyal sıvının mikrobiyolojik değerlendirilmesi altın standart olarak değerini korumaktadır. Romatoloji uzmanları romatolojik hastalıkların tedavisi için sıklıkla eklem içi injeksiyon uygulması yapmak zorunda kalırlar. Romatoloji pratiğinde eklem içi uygulamalarda en sık kullanılan ilaçlar  kortikosteroidlerdir. Romatoid artrit gibi poliartriküler olduğu halde bazen tek eklemde dirençli artriti olana hastalarda, kristal artritlerde, osteoartritlerin eklemlerde efüzyonla seyreden akut alevlenmelerinde eklem içi kortikosteroid injeksiyonları tedavi seçeneği olabilmektedir. Çok sayıda inflamatuvar romatolojik hastalık eklemlerin yanı sıra tendon, tendon yapışma bölgeleri, bursa, ligament ve fasiyayı da tutar. Bu bölgeleri literatürde periartiküler yumuşak doku olarak adlandırma eğilimi vardır. Sistemik antiinflamatuvar tedaviye ilaveten bu bölgelerdeki inflamasyonun lokal kortikosteroidlerle tedavisi gerekli olabilir. Romatoloji uzmanlığı eğitim sürecinde eklem aspirasyonu, sinoviyal sıvı analizi, eklem ve eklem çevresi injeksiyonlar öğrenilmeli ve klinik pratikte kullanılmalıdır. Bu eğitim kitapçığının amacı romatoloji  klinik pratiğimizde sık uygulanan eklem aspirasyonu, sinoviyal sıvı analizi, eklem ve eklem çevresi injeksiyonları özetlemek ve romatoloji uzmanının yapması gerektiğini düşündüğümüz bu işlemlerinin ayrıntılarını video görselleri ile birlikte okuyuculara sunmaktır. Bizim amacımız bu uygulamaları kliniklerinde rutin hale getirmiş olan öğretim üyelerinden deneyimlerini bizimle paylaşmalarını sağlamak ve genç arkadaşlarımıza bu konuda doğru ve pratik yolu göstermektir. Umarım bu kaynak hepinize yararlı olur.

Hazırlayanlar
Hazırlayanlar
Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız